Ellinge Bylaug - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Bylauget og Bystævnet
Af Verner Eg

Bylauget blev oprettet den 13. marts 1884 ved et møde i Ellinge Skole. Bylauget skulle administrere fællesarealer, som for eksempel grusgrave og vandingssteder som indtil 1795 havde været til fri afbenyttelse af beboerne i Ellinge.
Indtil 1944 bevilgede bykassen hvert år beløb til trængende.
I 1930 solgte man grusgravene, og derefter bestod bylaugets aktiver kun af en sparekassebog og selve bystævnet.
Selve bystævnet forsvandt i slutningen af 1800, og stenene blev efter sigende brugt som grundsten til "Slagterhuset", Kirkeballe 2E.

Læs mere om da Bylauget fyldte 100 år - tryk her.

Læs mere om da Bylauget fyldte 125 år - tryk her.

Ellinge Bylaug

2009-02-10
Bylauget blev oprettet den 13. marts 1884.


Bylauget forestår blandt andet den årlige træklipning.
Bagpå billedet står der 1908, men det kan vist ikke passe?
Navnene på personerne kommer senere.

Bygningerne i baggrunden, til venstre for træstammen, er der hvor Kirsten og Leif bor.
4. maj 1995
I Bylaugets protokol står der:
4. maj arrangement
I samarbejde med Menighedsrådet blev der arrangeret en mindefest i anledning af 50 året for Danmarks befrielse.
Arrangementet forløb som følger:
Vi mødtes ved bystævnet kl. 19.00, hvor oldermanden bød velkommen.
Hans Christensen fortalte om stenen og stævnets oprindelse og lidt om de lokale modstandsgrupper.
Medlemmer fra Ellinge Gymnastikforening kom med ild, som de havde medbragt fra Hvidkilde. Derefter blev der tændt fakler som var anbragt omkring stævnet.
Herefter gik man ind i kirken, hvor præsten (Lone Wellner) holdt en kort mindegudstjeneste.
Derefter gik vi om i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet var vært ved en kop kaffe.
I løbet af aftenen blev der læst op af Gerda Dalsgård, og Hans Buchert fortalte om sine oplevelser under krigen. Hans Buchert er født i Syd-slesvig og tilhørte derfor under krigen det danske mindretal i Syd-slesvig og måtte derfor mod sin vilje være tysk soldat. Hans Buchert bor nu på Fyn.
Om eftermiddagen kunne man i den lille sal i forsamlingshuset se en plancheudstilling fra lokalhistorisk forening om krigen 1940-45.
Der kom 120 mennesker til aftenens arrangement, så man må sige at interessen var stor.
2009-05-01
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold