Om ellinge.dk - Ellinge

Ellinge
"Et smørhul på Fyn"
ELLINGE Vejr
Ellinge
Gå til indhold

Om ellinge.dk

Kontakt
Ellinge's hjemeside kom på Internettet første gang den 4. oktober 2001.

Ellinge’s hjemmeside er et helt privat og upolitisk foretagende.
Hjemmesiden ejes, vedligeholdes og betales af Allan Andersen.
Idéen
Idéen med www.ellinge.dk er  at give alle en mulighed for at se hvad der sker i og omkring Ellinge,  og det ved artikler, fotos, tegninger, annoncer fra foreninger,  kulturelle organisationer, myndigheder og virksomheder, samt indsendte  tekster og billeder som beskriver nutidige eller fortidige begivenheder.
Desuden at give folk som overvejer at flytte til Ellinge et indryk af, hvad Ellinge er for et dejligt sted.

Fakta informationer
Læserne skal kunne finde informationer, som adresser og telefonnumre til institutioner, foreninger med mere.

Lokalhistorie
Siden hjemmesidens  etablering er der blevet indsamlet, organiseret og anbragt artikler,  tekster, billeder og dokumenter af lokalhistorisk karakter.
Indsamlingen fortsætter.
Materialer af lokalhistorisk karakter modtages gerne til anbringelse på hjemmesiden.
Materialerne kan enten returneres, eller efter aftale leveres videre til Lokalhistorisk Arkiv.
Beskadigede fotos kan i en vist omfang repareres og føres tilbage til sit oprindelige udseende.

Billedserier
Der er ofte aktiviteter i og omkring Ellinge.
Allan Andersen forsøger at deltage i det meste, og at dokumentere aktiviteten via fotos.
Disse fotos samles i Billedserier og anbringes på hjemmesiden.
Ældre billedserier modtages gerne til anbringelse på hjemmesiden.
Det kan for eksempel være  hele fotoalbums, eller fotos i "løs vægt" som fortæller en samlet  historie om én begivenhed, eller giver et indtryk af et område, en  familie, en bygning, en tidsperiode, eller andet.
Nyere og helt friske billedserier modtages gerne.

Foreninger
Lokale foreninger,  organisationer med mere skal have mulighed for at præsentere deres  aktiviteter og andet, med de tekster og billeder, som den enkelte  forening/organisation ønsker det.
Det samme gælder for foreninger/organisationer udenfor, men med en vis tilknytning til Ellinge.

Annoncer
Lokale virksomheder, og virksomheder med en vis relation til Ellinge, kan få præsenteret deres virksomhed og produkter - i begrænset omfang.
Der opkræves ikke nogen form for betaling for nogle af disse ydelser.
Læs mere om størrelser, betingelser med videre på siden ”Annoncer”, som du kommer til via "Udvidet menu" øverst på siden.
Annoncer er på annoncørens ansvar - det betyder blandt andet, at ændringer af oplysninger om adresse, telefon og lignende er på annoncørens ansvar.
Senest en gang om året bliver alle links i annoncerne checket. Er der "døde" links, bliver annoncen taget af, uden varsel.

Opdatering
Hjemmesiden bliver for det meste opdateret én til to gange om dagen - typisk i løbet af formiddagen.
Men kommer der aktuelle informationer, som skal på hurtigt, så er der normalt ikke problemer med det.
Nye artikler kommer altid først på forsiden, øverst, og med en angivelse af den dato, hvor artiklen kom på.
Normalt vil en artikel blive presset ned på siden, efterhånden som der kommer nye artikler ind i toppen.
Efter en uge vil artiklen blive slettet, eller flyttet til den underside, hvor artiklen naturligt hører til - det kan for eksempel være på siden ”Lokalhistorie”.
Artikler som omtaler  kommende aktiviteter vil, når datoen nærmer sig, atter bliver flyttet  til toppen, og først taget af hjemmesiden dagen efter aktivitetens  sidste dag.
Arkiv
Arkiv gammel indeholder at fra 2008 og frem til marts 2016 i billedeform.
Arkiv ny indeholder relevante information der ønskes bevaret på ellinge.dk

Layout
Ellinges hjemmeside er udviklet til at skulle ses fra en computer med en større skærm samt på mobiltelefoner og tablets.
Layoutet vil så vidt muligt tage hensyn til læsning fra en mobiltelefon.

Animationer
Det er også årsagen til, at visse animationer ikke fungerer på mobiltelefoner.
Der er dog taget hensyn  til informative animationer på forsiden, som så vidt muligt er konstrueret så de kan ses på mobiltelefoner.

Struktur
Ellinges hjemmeside er  opbygget i en struktur som tager udgangspunkt i forsiden, hvor der er  nyheder, kommende aktiviteter, annoncer med mere.
Desuden er der på forsiden en menu-linie , som giver mulighed for at komme ud i de mange grene, som hjemmesiden består af.
Der kan bygges nye grene på, og grene kan slettes, hvis de ikke længere er aktuelle.

Ude i grenene er der menuer, som giver mulighed for at "kigge rundt" i hele grenens indhold.
Man skal tilbage til forsiden for at gå ud i en ny gren.

Ellinge's hjemeside kom på Internettet første gang den 4. oktober 2001.
Ellinge’s hjemmeside er et helt privat og upolitisk foretagende.
Hjemmesiden ejes, vedligeholdes og betales af Allan Andersen.


     
Presseansvar og ophavsret
Allan Andersen har det redaktionelle ansvar i henhold til Medieansvarsloven, og Lov om Ophavsret. Hjemmesiden er derfor lavet sådan, at intet kommer på hjemmesiden uden en godkendelse af Allan Andersen.
Private billeder kan altid  komme med på hjemmesiden, men i tvivlstilfælde om hvem der er  ophavsmand, kan der kræves skriftlig tilladelse fra ophavsmanden til foto eller tegning.
Artikler som angriber enkeltpersoner vil aldrig blive optaget på hjemmesiden.

Dialog
Da hjemmesiden er organiseret sådan, at alt skal godkendes af Allan Andersen, og der er ikke mulighed for direkte dialog i form af blog mm.
For direkte dialog henvises til Facebook, Ellinges fællesskab, som blev oprettet i efteråret 2016.


Redaktør

Allan Andersen

Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
      
Tlf.: +45 28 19 28 35
    
Mail kan sendes via mail-adressen her under.

Besøgene     
De besøgstal som vises nederste på forsiden bliver automatiske genereret af Webstat.
Hver gang du åbne www.ellinge.dk, bliver der sendt et signal til Webstat, som sender et  signal til www.ellinge.dk om at tælleren skal tælles én op.
Men hvis du besøger www.ellinge.dk flere gange den samme dag, er det kun det første besøg som bliver talt med.
Hvis en husstand har flere computere i samme lokale netværk, er det kun det første besøg fra det  netværk som bliver talt med den dag.

Der blev ikke holdt øje med antallet af besøg de første par år.

Det begyndte først i efteråret 2008
2008 -   3.420
2009 - 13.039
2010 - 21.666
2011 - 30.951
2012 - 30.516
2013 - 32.287
2014 - 30.955
2015 - 30.262
2016 - 30.372
2017 - 34.158
2018 - 6.655 (fra d. 1/1 - 2018 til d. 16/3 - 2018)


Forskellige optællingstjenester får meget forskellige resultater.
Jeg har valgt at bruge Webstat til statistik på hjemmesiden.

En anden optæller viser, at der alene i december 2014 var 5.410 unikke besøg.

En tredje viser at der kun var 1.173.

Spilleregler for Efterlysninger

Der er efterhånden kommet flere og flere efterlysninger på Ellinge’s hjemmeside - og det er helt fint.
Flere har endda haft resultat af deres efterlysning.
Men da jeg godt kan  lide at der er ryddet op, så bliver der fremover sådan, at en  efterlysning automatisk bliver taget af efter én måned.
Man kan altid bede om at få efterlysningen forlænget.
Hvis en efterlysning har givet resultat, bliver jeg glad for en melding, så efterlysningen kan bliv taget af igen.
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold