Hjertestarter - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Hjertestarter
Projektet Hjertestarter i Ellinge

Indsamling til en hjertestarter i Ellinge
I oktober 2012 kom Flemming Kristensen med idéen om, at der bliver lavet en privat indsamling til en hjertestarter til placering i Ellinge.

Verner Eg fandt at det var en god idé, og gik gang med at organisere indsamlingen via Ellinge's hjemmeside, og fik hjælp via en initiativgruppe bestående af:
Flemming Kristensen
Tove Aagaard Christensen
Erik Hofstedt
Erik Søgaard
Verner Eg

Herunder følger processen i hovedtræk.

Hjertestarter 1 indsamling
kan man se de hjertestartere som er registreret i Danmark.
Ring altid 1-1-2
        
Hvis du står i en akut situation med en bevidstløs person, der ikke trækker vejret normalt, skal du altid ringe 1-1-2 som det første.
        
Via 1-1-2 kommer du direkte i kontakt med en sundhedsfaglig medarbejder, der fortæller dig, hvad du skal gøre.
Læs mere om hjertestart - klik her.
AED

Flere har spurgt hvad AED betyder.
Det står nemlig på mange af de hjertestartere, man ser rundt omkring, og flere tror, at det er et firmanavn.
Men det er det ikke.

Jeg har spurgt lidt omkring, og hos Hjertevagt ApS i Århusgade på Østerbro i København, fik jeg at vide, at AED er en international betegnelse for en hjertestarter.
Derfor er det en god idé, at der står AED på den ophængte hjertestarter, så også udlændinge kan finde hjertestarteren, hvis der er behov for det.

AED betyder:
Automatic External Defibrillator (Automatisk Ekstern Defibrillator)
Defibrillering består i at aflevere en dosis elektrisk energi til et hjerte som ikke slår korrekt. Den elektriske energi får hjertet til at genfinde sin naturlige rytme, og en defibrillator er det udstyr, som kan levere denne elektriske energi.
At den er ekstern betyder, at den er til at tage med ud til patienten, i modsætning til den mere stationære type, som vi på film ser blive kørt ind på hospitalsstuen.

DEA
På flere hjertestartere står de både AED og DEA.
Det skyldes, at på spansk, hedder en hjertestarter
Desfibrilador Externo Automático.
Projektet er ved at komme i gang

I søndags var der et møde, hvor jeg havde inviteret nogle til at hjælpe med at få projektet - Privat indsamling til en hjertestarter til Ellinge - sat i gang.
Det var et godt, kreativt og konstruktivt møde, hvor alle bakkede op om projektet, og gav udtryk for at ville støtte det.
        
De inviterede var:
- Flemming Kristensen (som er den, der har fået idéen til projektet).
- Tove Aagaard Christensen (som tidligere har været aktiv med at søge om midler til en hjertestarter).
- Erik Hofstedt (som også tidligere har søgt midler, og som desuden har tilbudt at være en af de, som skal uddannes til at bruge hjertestarteren).
- Erik Søgaard (som er formand for forsamlingshuset).
- Verner Eg (webmaster på Ellinge's hjemeside, hvor en stor del af indsamlingen skal køre fra).

Siden er sket følgende
- Bestyrelsen for Ellinge Forsamlingshus har sagt ja til, at hjertestarteren kan blive opsat på huset - ud mod Gl. Byvej.
- Der skal findes nogen, som vil deltage i kursus i at anvende en hjertestarter. Mere om det, når vi nærmer os det tidspunkt, hvor hjertestarteren skal indkøbes.
- Vi har set på forskellige typer hjertestartere, og nærmer os noget, som alt inklusive koster lidt over 20.000 kr.  Så det beløb der skal indsamles, bliver nok der omkring. Og så skal der være lidt til den videre vedligeholdelse af udstyret, og efterfølgende kursus.
- Erik Hofstedet og Erik Søgaard har sagt ja til at være medunderskrivere på en bankkonto til indsamlingen.
- I dag - tirsdag den 9. oktober 2012 - bliver der oprettet en bankkonto.
- Og så har jeg lavet et logo, som kommer til at følge projektet.

Tak  
Tak til alle de, som foreløbig har bakket positivt op om den idé, som Flemming Kristensen kom med i sidste uge.

Yderligere informationer om hjertestartere
Mens du venter på næste udvikling i projektet, kan du se på nogle meget interessante og instruktive video-film om Hjerte- og lunge-redning fra Tryg-Fonden.
Der er blandt andet en film om en norsk pige - Martine - som blev reddet efter at være faldet om med hjertestop i et svømmebad. Der er også se en film, hvor vi møder Martine tre år efter.
Desuden film hvor man stifter nærmere bekendtskab med selve redningsarbejdet, og anvendelse af en hjertestarter.
Gå til oversigten over video-filmene - klik her.

2012-10-09

Skabet til hjertestarteren blev monteret   
I går - søndag - havde bestyrelsen for forsamlingshuset arbejddag, og i den forbindelse blev skabet til hjertestarteren monteret og tilsluttet, og der blev sat skilte op, så det skulle være nemt at finde frem til den, hvis behovet opstår.
I dag - mandag den 7. janaur 2013 - sætter Flemming Kristensen hjertestarteren ind i skabet kl. 14.30.

 

 

Hjertestarteren blev sat op
Mandag den 7. januar 2013, kl. 14.30 satte Flemming Kristensen hjertestarteren ind i skabet, som er placeret på bagsiden af Ellinge Forsamlingshus.


Her har Flemming Kristensen netop sat hjertestarteren ind i skabet, mens formanden for Ellinge Forsamlingshus, Erik Søgaard ser til.
Det var Flemming Kristensen som fik idéen til en privat indsamling til hjertestarteren.
Ejerskabet for hjertestarteren er nu overgået til Ellinge Forsamlingshus, som også har påtaget sig opgaven, at tage sig af drift og vedligeholdelse af hjertestarteren.

Hjertestarteren er blevet den registreret, så alarmcentralen ved at den er der, og alarmcentralen vil kunne dirigere hjælpere til den, hvis der bliver behov for hjertestarteren.
Der vil gå et par dage inden du vil kunne se hjertestarteren på Tryg-Fondens kort over hjertestartere i Danmark - men klik her - for at komme til kortet.

Kursus
Der er ved at blive arrangeret kursus for de, som vil lære at bruge hjertestarteren, hvis der skulle blive behov for det.
Kursus vil blive afholdt i Ellinge Forsamlingshus.
Nærmere oplysninger kommer her på hjemmesiden snart.

Tak  
Hermed tak til alle de, som har været med til at få Flemming Kristensen's idé til at blive til virkelighed.
Tak til initiativgruppen, og til alle de, som med små og store bidrag har gjort det muligt at få en hjertestarter til Ellinge.
Og tak til Ellinge Forsamlingshus, som har påtaget sig drift og vedligeholdelse

Link - AED
I højre spalte er det et link til hjertestarterens side.
Dér kan kan du læse om forløbet med at få hjertestarteren til Ellinge.
Siden vil fortsat blive redigeret, indtil videre.
Video om hjertestartere
Flere har efterlyst informationer om hvad hjertestarteren er for noget, og hvordan den anvendes.
Her er link til to videoer via YouTube, hvor man kan lære udstyret at kende, og se hvordan det anvendes.
Den øverste - Morten fik hjertestop - er en video fra en virkelig hændelse, og den afsluttes med en instruktion i hvordan man skal reagere, når situationen opstår.
Den varer cirka 7 minutter.
Du finder endnu flere specifikke videoer på Medidyne's You-Tube kanal.
Du finder hele 10 korte specikke videoer, som kan have relevans – blandt andet hvordan man giver hjerte-massage eller støder.
Den næste er en  kort demonstration af hjertestarteren.
Den varer cirka 5 minutter.
Hensigten med at vise de to videoer er at fjerne noget af "mystikken" om, hvad det her er for noget, og give et indblik i hvordan udstyret anvendes, og hvordan man skal forholde sig.
I løbet af kort tid vil der blive tilbudt kursus for de i Ellinge, som har lyst til at være bedre forberedt på at benytte udstyret.
Nærmere om det vil komme her på hjemmesiden.
Hjertestarteren er registreret
Her til formiddag har Tryg Fonden behandlet vores tilmelding af hjertestarteren, og dens placering kan nu ses på oversigtskortet - klik her.
Det betyder også, at hjertestarteren også er registeret hos Alarmcentralen, som vil kunne dirigere hjælpere frem til hjertestarteren, hvis behovet opstår.
23 har tilmeldt sig Kursus i hjertestarter
Kursus gennemføres i Ellinge Forsamlingshus, af en professionel instruktør. Kursus omfatter kendskab til hjertestarteren, hvordan den benyttes, hjertemassage med mere.

Der er 2 kurser:
- Tirsdag den 22. januar 2013, kl. 18 - 21.
- Mandag den 28. januar 2013, kl. 18 - 21.
De der har tilmeldt sig kursus har modtaget en kvittering via e-mail.
Kursus er gratis for deltagerne - instruktøren betales af de penge vi fik til hjertestarteren, og Ellinge Forsamlingshus stiller gratis lokaler til rådighed.
2013-01-28
Kursus  i hjertestarter er afsluttet

Mandag den 28. januar 2013 blev det andet og sidste kursus i hjertestarteren afsluttet.
I alt var 23 deltagere med på de to kurser, som har fået flotte kommentarer. Blandt andet fra Tove og Henning Christensen, som fortæller, at de var meget glade for kursus.
- Vi lærte meget, fordi Karin talte i et sprog, som vi forstår - og fordi vi hele tiden fik mulighed for at prøve det, som Karin netop havde fortalt.

Her over er det ikke fordi de alle vil i gården, men en lille øvelse, som hurtigt illustrerede en meget vigtig information.


Her er det Søren Fredslund der agerer tilskadekommen, mens Erik Søgaard ser på.


Lidt sjov var der også plads til.       
Harald Lundsgaard skulle konstatere, at Erik Søgaard havde vejrtrækning - men Erik holdt vejret så længe, at Harald begyndte at blive bekymret.

Projektet er slut
Det hele begyndt for et par måneder siden, da Flemming Kristensen sagde: "Hvor laver vi ikke en privat indsamling"?
På rekord-tid blev pengene samlet ind, og nu hænger Ellinge's hjertestarter udenfor Ellinge Forsamlingshus, og 23 har været på kursus.
Hjertestarteren er blevet registreret, så alarmcentralen kan dirigere hjælpere frem til den.

Senere i dag bliver bankkontoen lukket, og restbeløbet på kr. 350,75 overdraget til Ellinge Forsamlingshus, som har lovet at påtage sig den videre vedligeholdelse og drift af hjertestarteren.
Hermed tak til alle de som har været med til at bidrage til at Ellinge i dag har en hjertestarter hængende - og lad os så håbe, at der aldrig bliver behov for den.

Flemming Kristensen fik idéen, og på rekordtid var pengene samlet ind til en hjertestarter i Ellinge.
Den 7. januar blev hjertestarteren sat ind i skabet, som er monteret på forsamlingshusets nordside.

I går blev projektet afsluttet
Det resterende beløb - kr. 352,00 er blevet indsat på en bog i Ellinge Hjælpekasse. Bogen blev i går blev overdraget til formanden for Ellinge Forsamlingshus, Erik Søgaard. Bogen er tænkt som anvendt til den fortsatte drift af hjertestarteren.
Desuden blev ejerskabet, forsikringspolice, brugerhåndbøger med videre aflevere til forsamlingshuset, som har påtaget sig at vedligeholde hjertestarteren fremover.

Regnskabet som kan ses øverst på denne side er gået i 0, og dermed er projektet afsluttet.
Der er desuden på forsiden indsat et fast link til hjertestarterens side i højre spalte.

Tak til alle de, som var med på idéen, både med praktisk hjælp og kontant støtte.

2013-02-16
Tak for kursus

Super godt førstehjælp/hjertestarter kursus i mandags, rigtig god instruktør, der bare ville lære fra sig, og hvor alle bare gik til den og fik øvet sig.

Tusinde tak
M.V.H. Søren Fredslund Hansen

2013-01-02

2017
Kom og se hjertestarteren

Søndag den 6. august 2017, kl. 11.00 vil der være mulighed for at komme forbi Ellinge Forsamlingshus, og se hjertestarteren.
Formand for Ellinge Forsamlingshus Preben Pedersen vil fortælle lidt om hjertestarteren og om hvordan man får taget den ud af skabet, hvis det skulle blive nødvendigt.
Det foregår ved forsamlingshusets bagside, hvor hjertestarteren er monteret på væggen under halvtaget.

2017-08-04
Hjertestarteren er blevet serviceret

Fredag den 4. august 2017 blev hjertestarteren på Ellinge Forsamlingshus serviceret.
Det hele blev kigget efter. Der blev skiftet elektroder, og den fik nye batterier.
Nu håber vi så på, at der er mange som vil være venlige og give en økonomisk håndsrækning, så der er penge, når regningen kommer.

 

2017-08-04
Hjertestarteren har brug for en håndsrækning

Flemming Kristensen fik i 2012 idéen til en privat indsamling til en Hjertestarter i Ellinge.

Mandag den 7. januar 2013, kl. 14.30 satte Flemming Kristensen hjertestarteren ind i skabet, som er placeret på bagsiden af Ellinge Forsamlingshus.
Nu, fire år efter, er der behov for en økonomisk håndsrækning, for at holde hjertestarteren i gang.
Der er behov for penge til forsikring og til servicering af Hjertestarteren.

Læs mere om hjertestarteren her.

Formand Preben Pedersen, Ellinge Forsamlingshus, har bedt om at Ellinge's hjemmeside sætter en indsamling i gang.

Der kan indsættes beløb på:
Danske Bank: 1551-4020457562
og på MobilePay: 40542891

Alle indbetalinger vil blive noteret her under.
Hvis man ønsker at være anonym, så skriv NN i besked-feltet.

2017-08-04


Indsamlingen er afsluttet

Preben Pedersen, formand for Ellinge Forsamlinghus, har bedt om at vi nu afslutter indsamlingen til Hjertestarteren.

Der er indbetalt kr. 7.450,00.
Beløbet er i dag blevet overført til kontoen i Ellinge Hjælpekasse.
På bogen stod i forvejen kr. 352,00, som er resten fra indsamlingen i 2013.
Regnskabet kan ses her under, samt på Hjertestarterens egen side, som der er link til i højre spalte.
        
Du kan også komme til siden her.

Preben Pedersen er glad for det flotte resultat, og siger hermed mange tak for hjælpen.

2017-08-18
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold