Generalforsamlinger

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold

Generalforsamlinger

Ellinge
Offentliggjort af Verner Eg i Diverse · torsdag 20 feb 2020
Generalforsamlinger

Det går godt med Ellinge ForsamlingshusOnsdag den 19. februar 2020 var der generalforsamling, først for Ellinge  Forsamlingshus, og umiddelbart efter for Støtteforeningen.
Begge generalforsamlinger blev gennemført i den lille sal i Ellinge Forsamlingshus.

24 var mødt op for at overvære de to generalforsamlinger, der traditionen tro blev styret igennem med fast hånd og lune af Erik Hofstedt.

I sin beretning kom formand Erik Søgaard ind på de store reparationer  med nyt tag, ny ydermur, nye vinduer og lamper med mere, som prægede  huset en del af sommeren 2019, samt lakering af gulvet i den store sal i  februar 2020.
Formanden sagde tak til bestyrelserne og deres familier, der har været  hårdt belastet af de mange timers arbejde som de har lagt i projektet.
Huset har skiftet vært, for der blev i perioden sagt farvel til Rasmus Kirk, og goddag til Trine Spanding.
Trine har allerede stået for en del arrangementer, og der er pænt med aftaler i bogen for den kommende tid.
Der har været rigtig god tilslutning til både Fællesspisninger og Bankospil, og jeg kunne tydeligt mærke formandens tilfredshed.

Igen i 2020 er der planer om omkostningstunge forbedringer i Ellinge Forsamlingshus, men på trods af de mange penge - mere end ½ million kroner - der er blevet investeret i 2019, hvor også Nyborg Kommune har givet tilskud, så ser husets økonomi flot ud.

Der blev lavet lidt ændringer i bestyrelsen.
Karsten Nielsen trådte efter mange år ud af bestyrelsen, og blev erstattet af Christina Grønbæk, Toften.
Ved den efterfølgende konstituering fik bestyrelsen ny formand.
Erik Søgaard overlod formandsposten til Lars Hansen, der fik Christina Grønbæk som næstformand.

Støtteforeningen
Anders Jeppesen er formand for Støtteforeningen i Ellinge Forsamlingshus, og han elsker at jonglere med tal, og at lave sjov med,  at han er glad for "tørre tal".
Derfor blev hans beretning også en tal-gennemgang af det forløbne år.
Anders fokuserede på hvor mange der deltog i aftenens generalforsamling,  og sammenlignede med året før. Og han fortsatte på samme måde med hvor  mange timer bestyrelsen havde lagt i sidste års renovering af huset,  hvor mange Bankospil der var gennemført, hvor mange spillere der havde  deltaget, og det samme med Fællesspisningerne.
Alle tallene var positive (altså bortset fra den meget store arbejdsbyrde der havde været i forbindelse med renoveringen), og det tegnede et billede af en godt, veldrevet og populært forsamlingshus, med  mange aktiviteter, voksende tilslutning og en god økonomi.

I bestyrelsen var der en enkelt ændring, idet Casper Jeppesen trådte ud, og blev erstattet af Nicolaj Jepsen, Toften.

Anders informerede om ændringer, som er undervejs. Blandt andet hentes der tilbud om at få opsat permanente højttalere i begge sale, og det bliver i 2020 formentlig sidste gang der afholdes Reklame Banko, men en  anden form er ved at blive undersøgt, så den er klar til 2021.

Som tilhører kan jeg kun sige, at jeg er imponeret over den indsats de to bestyrelser har gjort, og de resultater de har nået.
Det er en fornøjelse at komme i Ellinge Forsamlingshus, og det skal I have tak for.

Verner Eg
20. februar 2020


www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold