Generalforsamling Ellinge Vandværk

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold

Generalforsamling Ellinge Vandværk

Ellinge
Offentliggjort af Verner Eg i Diverse · onsdag 26 feb 2020
Et moderne og fint vandværkSådan bliver Ellinge Vandværk omtalt, sagde formand Søren Fredslund i sin beretning, da Ellinge Vandværk afholdt ordinær generalforsamling i den lille sal i Ellinge Forsamlingshus tirsdag den 25. februar 2020.
Formanden kunne desuden fortælle, at 2019 var det første år, hvor de 228 brugerne ikke selv skulle aflæse deres målere.
Fire gange i løbet af 2019 har bestyrelsen med automatisk udstyr aflæst  målerne ude fra vejen, uden at skulle ind til den enkelte forbruger.

Der er et svind, som er større end vi kan acceptere. Der bliver arbejdet  på at finde frem til hvor svindet opstår, men foreløbig er det ikke  lykkedes at finde stedet.

I området er der fem brandhaner. De kan være en risiko for  vandkvaliteten, fordi der i rørene foran brandhanerne står vand stille  igennem længere tid. Brandhanerne vil nu blive nedlagt. Det er  Beredskabet som afholder udgifterne.

Søren Fredslund kom ind på problemet med pesticider i drikkevandet.  Flere vandværker i det østfynske er ramt af forureninger, men foreløbig  er Ellinge Vandværk gået fri. Bestyrelsen har hele tiden fokus på  situationens udvikling.

Indkaldelsen til generalforsamlingen var husstandsomdelt, og indeholdt  udover selve indkaldelsen også et opdateret takstblad, samt årsregnskab,  som Tove Jensen gennemgik og kommenterede.
Ellinge Vandværk har en sund og fornuftig økonomi, og regnskabet blev godkendt.

Der var genvalg til alle, bortset fra Claus Arnoldsen, som efter 30 år i  bestyrelsen for Ellinge Vandværk, havde besluttet at trække sig.
I stedet indtrådte Martin Bech, Bækstrup Mark.

Leif Birk dirigerede gennem de ordinære 8 punkter, og det blev en fredelig generalforsamling, hvor der var fin tilslutning, så det blev nødvendigt at sætte et ekstra bord frem.

Generalforsamlingen sluttede med at Søren Fredslund, med en gave, sagde tak til Claus Arnoldsen for de mange års indsats.

Verner Eg
26. februar 2020


www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold