Kirke - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Kirke
Hjemmeside for
Ellinge Kirke og
Skellerup Kirke

Gudstjeneste
Tidspunkter for Gudstjeneste kan ses i det seneste Kirkeblad.
Kom til Kirkebladene - tryk her.
Kirkeblade
Kirkebladet udkom første gang i 1981.
De fleste kirkeblade helt tilbage fra begyndelsen kan du læse - tryk her.
Altertavlen
blev restaureret i 1993.
Links

Informationer om
Ellinge Sogn.

Informationer om Fyns Stift.

Liste over alle

Informationer om den Danske Folkekirke.
Praktiske informationer om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Desuden informationer om højtider, og meget andet.Gravsten
Nuværende og en del nedlagte gravsten er blevet fotograferet og registreret, men vil ikke være tilgængelige her på hjemmesiden.
Personer og organisationer som arbejder med lokalhistorie eller slægtsforskning kan få tilsendt fotos af enkelte gravsten ved henvendelse til Verner Eg.
Det samme gælder for pårørende, som ønsker at få billeder.
Ellinge Kirke, der oprindelig er en romansk kvadrestensbygning, er opført omkring 1200.

I den senere middelalder blev skibet forlænget mod øst, og der byggedes nyt kor. Senere blev skibet forlænget mod vest, og oven på forlængelsen byggedes tårnet i sengotisk tid. Køreporten anses også for at være sengotisk.

Alterbordspanelet er fra omkring 1580 og altertavlen fra 1590'erne. Et renæssancearbejde med en baldakin, båret af fire søjler.
Alterstagerne fra ca. 1600.

I prædikestolen er indsat fyldninger fra ca. 1580 med relieffer af syndefaldet, julenat, korsfæstelsen og opstandelsen.
Døbefonten er af den gotlandske stenmester Sighrafar der virkede i årene 1175-1210 - på Valdemar den Store og Valdemar Sejr’s tid.

Reliefferne er af Jesus barndomshistorie. Der findes tre fonte af Sighrafr, de andre i Åkirkeby og St. Bendts kirke i Ringsted.

I andet halvår af 1993 har Ellinge kirke været genstand for en grundig restaurering, der blandt andet har haft til formål at afhjælpe fugt- og varmeproblemer og råde bod på det slid, der har været på kirken siden den store istandsættelse i 1931.
Projektet er udarbejdet og ledet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, hvis far Sven Havsteen-Mikkelsen, har malet en ny altertavle til erstatning for den kopi af Thorvaldsens Kristusfigur, der hidtil har stået på alteret.

Den ny altertavle har Emmanus-fortællingen som motiv.
I 1998 blev kapellet renoveret og her står nu Kristusfiguren i en niche.
Den lille Kristus figur på alteret er også af Sven Havsteen-Mikkelsen
Smedejernsgitteret ved knæfaldet er lavet af kunstsmed Rasmussen i Hudevad.(1931).
Oversigt over kirkegården

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold