Foreninger - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Foreninger mv.
En af de ting som kendetegner Ellinge er de mange aktive foreninger, hvor det ikke er sjældent, at den samme person er med i mere end én bestyrelse.

Flere af disse foreninger laver ind imellem arrangementer, hvor man mødes og har det hyggeligt.
Nogle arrangementer er en-gangs forestillinger, mens andre er tilbagevendende.

Fælles for dem er, at de bliver annonceret enten:
- i de lokale aviser,
- opslagstavlen ved Trekanten
- opslagstavlen på biblioteket,
- Opslagsskabet på forsamlingshuset,
- på Facebook,
- hjemmesiden,
- eller på flere af disse steder samtidig.

Desuden er der i denne liste taget foreninger og andet med, som ikke direkte hører til Ellinge, men hvor mange Ellinger er engageret.

Bylaug
Klipper Stævnetræet i den karakteristiske spidse form. Det er Stævnetræet der bliver brugt som logo for Ellinge’s hjemmeside.
Desuden er Bylauget aktivt med i mange andre aktiviteter.

Forsamlingshus
Ellinge Forsamlingshus ledes af en bestyrelse, som er valgt blandt de Ellinge-borgere, som har købt andelsbevis i forsamlingshuset.

Gymnastikforening
Foreningen har været i dvale i nogen tid.

Kirken
Ellinge Kirke ledes af menighedsrådet, og de sørger - ud over det at sørge for at kirken fungerer - også for flere kulturelle arrangementer.

Kreativ Café
Mandag aften mødes man i Biblioteket, hvor nogle strikker, andre hækler. Der bliver tegnet, fortalt historier, lavet papirklip, papirfoldning og meget andet.

Landsbyråd
Da de små kommuner blev lagt sammen i 2007, og den gamle Ullerslev Kommune blev en del af Nyborg Kommune, blev der samtidig oprettet landsbyråd, som gør en stor indsats for, at politikerne ikke glemmer, at der er et samfund udenfor rådhusets placering.

Lokalhistorisk forening
Foreningen indsamler, katalogiserer og opbevarer billeder, malerier, tegninger, kort, dokumenter med mere, som har historisk interesse.

Læseforening
Ellinge Læseforening blev startet som en slags protest mod at kommunen nedlagde det kommunale bibliotek i Ellinge.
Foreningens hovedformål er at udlåne bøger fra den store samling, som indeholder mere end 10.000 bøger.
Desuden laver Læseforeningen forskellige arrangementer, som blandt andet det berømte ”Gå-Banko”, som bliver besøgt af interesserede endda fra Sjælland.

Nørkleklub
Klubben laver håndarbejde, som igen tjener humanitære formål.

Skovmærket
Er egentlig ikke en Ellinge-ting. Men jeg har taget den med fordi jeg synes det er et prisværdigt initiativ.
Der er tale om en lille hyggelig skov i sydkanten af Ullerslev By.       
Skoven bliver passet en en bestyrelse, som sørger for, at der er forskellige træer og buske, og at der er pænt og rart at være.

Vandværk
Ellinge Vandværk sørger for at der er rent vand i hanerne.
Vandværkets bestyrelse sørger desuden for, at området omkring vandværket er velholdt.
Der laves jævnligt kvalitetskontrol af vandet, og rapporten kan læses her på hjemmesiden.

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold