Ellingebogen - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
"Ellingebogen"
Af Verner Eg

Erling Windeballe
Træk af Ellinge
sogns historie

Ellingebogen er udsolgt, og den vil ikke blive genoptrykt.
Derfor har Ellinges hjemmeside fået tilladelse af Lokalhistorisk
Forenings bestyrelse til at bringe bogen her.
Hele bogen bliver bragt som selvstændige PDF-filer.
Filerne kan hentes via de links som er her under.
Klik på Fil nummeret.
Alle filerne kommer frem i et nyt vindue.

Bogens fotos kan ses nederst på denne side.


Fil nr.
Side
Indhold
1
0
2
1-4
Forord
3
5
4
6-14
5
7
Tabell. Over saavel Mand som Qvindekønnet udi …
6
14
Ellinge gade (Gl. Byvej)
7
15-22
Ejere og fæstere i 1688
Udskiftningsforretningen af Ellinge Bys jorder
8
23-56
Udflytningen
Matriklen af 1844
Spredte oplysninger om de gamle gårde
Gårde i Ellinge By
Gårde i Pårup
Gårde i Bækstrup
9
57-59
10
60-63
Da Ellinge Kro brændte
11
64-72
12
65-68
og
70-72
Hvem boede hvor?
13
73-104
Kirke og præster
De gudelige forsamlinger
Skolen
Fattigvæsenet
Bylauget og Bystævnet
Sogneforstanderskab og Sogneråd
14
92, 94 og 96
Foto/tegning:
- Ellinge skole med lærer Vaaben ca. 1898
- og her foran den nye skolebygning i 1904
- Hospitalet (Fattighuset)
15
105-112
Brugsen
Ellinge Andelsmejeri
Diverse foreninger
16
113-117
Dilettantforestillinger
Folkedans
Skjolddans
Fastelavnsryttere
17
114-117
Foto:
- Dilettant
- Folkedans
- Skjolddans
- Fastelavnsryttere
18
118-127
Oldtidsfund
Tvevad Slot
Den optiske telegraf på Bøgebjerg
Et bryllup i gamle dage
Sagn fra Ellinge
Carl Nielsen i Ellinge
19
128-132
20
133

Bemærk!
Bogen indeholder et antal blanke sider.
De blanke sider er ikke med her.

Bemærk!
Nogle af siderne er i bogen af praktiske hensyn trykt  i tværformat.
Disse sider bringes af respekt for bogen her i deres originale format.
Men for at du ikke skal sidde og dreje skærmen, så kan de pågældende sider desuden hentes så de passer til skærmens format.
Siderne er mærket med (Tværformat).

Fotos
Bogens fotografier, med bogens billedtekster, kan ses nederst på denne side.

Side 6

Ellinge gade 1907.

Til venstre: Forsamlingshuset med brugsen, hospitalet, kroladen.

Til højre: Smeden (smed Niels Hansen ("Den lange smed")), Frederik "Snedker" (Rasmussen med svende.
Side 14

Ellinge gade (Gl. Byvej)
Side 28

Kortet kan hentes i en større version, klik her.
Side 30

Anneksgården
Side 34

Raschgården
Side 34

Tofteggård før 1914.

Bagved Rasmus Hansen og Mads Hansen.

Foran Marie Hansen f. Jensen, Sine Hansen og Hans Jensen, Ladby.
Side 37

Mosegård
Side 40

Hans Hansen (1837-1914) og Karen Christensdatter (1836-1918), Holmelund.
Side 52

Pårup Enggård
Side 58

Ellinge Mølle
Side 60

Ellinge Kro før branden.
På gårdspladsen Stine ("Krokone") og A.P. Nielsen.
Side 61

Kroen havde til huse her 1904-1924.

Side 64

Her lå Pårup smedje, Pårupvej 32
Side 69

Her boede i 1850 en af Pårups vævere. Han hed Povl Andersen og var en begavet mand, der skrev lejlighedsdigte.
Huset er nu revet ned. Pårupvej.
Side 69

Pårupvej 36 er formentlig det ældste hus i Pårup.
Side 72

Huset her var et typisk eksempel på et smukt, gammelt bindingsværkshus. Ferritslevvej 66.
Side 73

Ellinge kirke
Side 89

Ellinge skole før 1901
Side 90

Skolelærer Bondes grav
Side 91

Anders Smed (1843-1928) og Karen, f. Henriksen (1847-1916)
Side 92
Ellinge skole med lærer Vaaben ca. 1898
Side 94
og her foran den nye skolebygning i 1904
Side 96
Side 99

"Fredsstenen"

Den årlige træklipning
Side 103

Skellerup-Ellinge sogneråd engang mellem 1904 og 1914.
Formand: Niels Rasmussen, Grøfte Mølle (med protokollen).
Af Ellinge-folk ses som nr. 2 og 3 i forreste række Mads Hansen og Rasmus Ellegaard, og stående bagved fra venstre snedker Frederik Rasmussen og gdj. N.P. Mogensen.
Side 104

Skellerup-Ellinge sogneråd efter 1925.
Stående fra venstre:
Johannes Christensen, Bækstrupgård,
Jens Sørensen, Stormbakken,
Hans Rasmussen, Skovballe,
Valdemar Hansen, Møllegård,
Edvard Olsen, Pårup.

Siddende fra venstre:
Kristian Eriksen, Ellinge,
Jens Pedersen, Biskoptorpgyden, Hans Hansen, Ellinge, formand, Rasmus Hansen, Toftegård.
Side 105

Brugsen og forsamlingshuset ca. 1898.
Fra venstre:
Martha Pedersen, Dorthea Madsen med datteren Marie og
uddeler Knud Madsen.
Side 106

Brugsens bestyrelse ca. 1900.
Stående fra venstre: Karl Hansen, Pårup, Christen Hansen, Stendamsvej, skrædder Lars Jacobsen, Jørgen Skyt.
Siddende fra venstre:
Jens Hansen, teglmester, Frederik Rasmussen, snedker, Anders Hansen, tækkemand, Hans Rasmussen, Spurvholm, Knud Madsen, uddeler, Dorthea, f. Justesen, hans kone, Marie, deres datter (=Marie Olsen, Ullerslev).
Side 107

Brugsen 1916.
Fra venstre: Uddeler Knud Madsen, hans kone Dorthea, Marie og Magnus Madsen.
Side 108

"Misse" i sin butik.
Hun hed Anne Kirstine Hansen og var gift med vognmand Martin Sørensen, Gl. Byvej 11.
Side 109

Det gamle mejeri
Side 111

Medaljeforeningen = krigsveteraner.
Fra venstre: Rasmus Hansen, Annexgården, skrædder Lars Jacobsen, hmd. Anders Rasmussen, hmd. Kristen Sørensen, gmd. Niels Sørensen, træskomand Rasmus Hansen, kromand Anders Peder Nielsen, hmd. Hans Rasmussen, hmd. Anders Kristian Hansen, møller Bernhard Caspersen, gmd. Hans Nielsen, tømrer Hans Rasmussen.
Side 113
Dilettant 1939. Der opføres "Risom Mølle". Stående fra venstre: Dagny Ellegaard, Sigurd Bruun, Nancy Kristensen, Viggo Andersen, Helge Rosager, Henry Rasmussen, Bernhard Stjernegaard, Kristian Thorfeld, Frede Hansen, Ellen Danielsen.
Siddende fra venstre: Ester Kern, Georg Knudsen, Henrik Eriksen.
Side 114
"Eventyr på Fodrejsen". Fra venstre: lærerinde frk. Petersen, Harald Olsen, Harald Madsen, Marie Rasmussen, Peter Andersen, Anna Madsen, Magnus Madsen.
Liggende: Hans Kristiansen, Hemmingsen.
Side 115
Folkedans
Folkedansere i Ellinge 1931-32. Holdet ledes af Margrethe Kristiansen, Mosegård,
og musikken leveres af kontrolassistent Viggo Sørensen
Side 116
Original tekst:

OCR oversat tekst så der kan søges på navne:
Leder: Sognefoged Rasmus Hansen. Fanebærer: Helga Hansen. Fra venstre: Johanne Bagger/Hans Bagget,
Johanne Pedersen/Frede Hansen, Anna Jensen/Holger Jensen, Anna Thomsen/Karl Hansen, Elisabeth Jørgensen,
Stefan Madsen, Luise Hansen/Karl Hansen, Karen Rasmussen/Henry Rasmussen, Kirsten Hansen/Jens Andersen,
Hansine Andersen/Hans Jørgensen, Ida Jørgensen/Ejner Andersen, Gerda Hansen/Johannes Hansen,
Laura Hansen/Ejner Thomsen, Else Rasmussen/Frederik Rasmussen, Karen Johansen/Hans Johansen, Ester
Andersen/Georg Knudsen, Alma Pedersen/Frits Pedersen, Anna Margrethe Eriksen/Qvist Hansen, Kirstine Pe-
dersen/Johannes Pedersen.
Side 117
Fastelavnsryttere foran Ellinge kro 1919.
Side 132


OCR oversat tekst så der kan søges på navne mm.:
Christen Hansen (1847-1928) var en kendt skikkelse i Ellinge. Han var ringer ved Ellinge kirke i en lang årrække.
Under lærer Bondes sygdom og under vakancen, inden lærer Vaaben i 1876 tiltrådte lærerembedet, blev undervisningen
varetaget af »en på stedet yngre håndværker«, Christen Hansen. Christen Sadelmager var brugsensførste uddeler.
På skiltet står »Tyende kan forsikres her«, hvilket af stedets børn blev opfattet, som at det var tyvene, der kunneforsikres.

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold