Ellinge Kirke - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Kirke
Af Verner Eg

Kirken inden restaureringen

Ellinge Kirke på et tidspunkt, hvor meget så anderledes ud.
Årstallet kender vi ikke, men mon ikke det er taget i 1920’erne?

Jeg har med vilje ikke repareret de skader, der er på billedet, som jeg har lånt af Elly Frandsen.


2009.


Præster i Ellinge Sogn
Desværre har jeg ikke mange billeder af præsterne, men hvis nogen ligger inde med billeder, vil jeg blive meget glad for at låne dem, så de kan ses her på Ellinge hjemmeside.

2010-02-05
Jacob Helms
1874
C.J Bang
1906
C.V Ruth
1929
K.V. Skovsted
1938
Poul Jonsen Willer
1980
Lone Wellner Jensen
1986
Elisabeth Rokkjær Hammer
2016
Pernille Skov Vilhelmsen
2019I Erling Windeballe’s dejlige bog ”Træk af Ellinge sogns historie”, stå der på side 75:

De latinske navne findes i den første kirkebog fra Skellerup (1660-1716).

1551  Jørgen Tøxen (Georgus Toxoti)
1579  Peder Kotte (Kotti?) ( Petrus Kottius)
1581  Morten Nielsen Mesling (Martinus Nicolai)
1625  Christian Frandsen (Christiernus Francisci)
1632  Mads Sørensen (Mathias Severini)
1660  Hans Olufsen Fjeldsted
          (Johanns Olivius Fielsted)
1697  Hans Philip Plesner
           (Johannes Philippus Plesnerus)
1716  Christen Christensen Drachart
1743  Otto Diderik Joachimsen Lütken
1785  Knud Arild Friis
1811  Niels Olivarius
1850  Jens Christian Edvard Mau
1864  Anders Christian Jungersen
1874  Jacob Helms
1906  C.J. Bang
1929  C.V. Ruth
1938  Kaj Valdemar Skovsted
1980  Poul Jonsen Willer
1986  Lone Wellner Jensen
2016  Elisabeth Rokkjær Hammer
2019  Pernille Skov VilhelmsenKonfirmander
omkring 1906-29
Dette gamle foto af konfirmanderne har jeg lånt af Elly Frandsen.
Hun fortæller, at det er pastor Bang, som står yderst til venstre og bagest. Derfor må billedet være taget en gang mellem 1906 og 1929.
Drengen - nummer tre fra højre - han har noget blankt i tørklædet - er Elly’s far Kristian Kristensen, senere kaldet Kristian Gartner.
Konfirmander
Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen, som nu også har leveret navnene.
Tak til Elly.

1. Laurits Rasmussen
2. Ejnar Rasmussen
3. Pastor Skovsted
4. Ivan Pedersen
5. Keld Sørensen
6. Villy Hansen
7. Ib Henriksen
8. ?
9. Elise Pedersen
10. Else Andersen
11. Anna Larsen
12. Eva Rasmussen
13. Sigfred
14. Edith Christiansen
15. Elsebeth Pedersen
16. Erna Krestensen
17. Tove Rasmussen Bønderskov
18. Tove Rasmussen
19. Elly Kristiansen
20. Ruth Hansen
1943
Elly Frandsen har venligst lånt mig dette billede, og hun har desuden leveret navnene på konfirmanderne fra 1943 på trappen foran præstegården i Skellerup.

1. Åge Pedersen
2. Svend Andersen
3. Poul Nielsen
4. Arne Knold
5. Pastor Skovsted
6. Svend Poulsen
7. Hans Hansen
8. Jørgen Hein
9. Rasmus Frandsen
10. Tage Kildegaard
11. Holger ?
12. Lilly Jensen
13. Erna Rasmussen
14. Ruth Jørgensen
15. Hulda Madsen
16. Inger Elise Hansen (søster til skrædder Henry Hansen)
17. Tove Henriksen
Konfirmander 1949

Elly Frandsen har sendt billede og navne.
Der mangler desværre et par stykker.
Er der nogen, som kan hjælpe med det?

1.   Mogens Pedersen, Skellerup
2.   Tage (Solvang), Ellinge
3.   Inger Pedersen, Ellinge
4.   ?
5.   ?
6.   ?
7.   Edel Hansen, Ellinge
8.   ?
9.   Mogens Knudsen, Ellinge
10. Pastor Skovsted

11. Rigmor Krestensen, Ellinge
12. ?
13. ?
14. Krista Pedersen, Ellinge
15. Inga Kristensen, Ellinge
Billedet har jeg lånt af Gudrun Kjærsgaard - som har nr. 19 på billedet.
Gudrun har også været så venlig at levere navnene. Der mangler lidt - måske er der nogen, som kan hjælpe?
Konfirmation 1957

1.  Kurt Rasmussen
2.  Svend Klausen
3.  Preben Heine
4.  Hans Kristian Jensen
5.  Flemming Åmund
6.  Jens ?
7.  Erling ?
8.  Hans Holst Nielsen
9.  Verner Hansen
10. ?
11. Karen ?
12. Rita Hansen
13. Kirsten Bjerregaard
14. Grethe Hansen
15. ?
16. Ingrid (Rasmussen)
17. Margit Hansen
18. Inge Christiansen
19. Gudrun Nielsen
20. Helle Juul Andersen
21. Grethe Høj
22. Solveig Bruun
23. Pastor Skovsted
Konfirmation 24. april 1966

Billedet har jeg lånt af en af konfirmanderne, nemlig
Peder Spang Frandsen.

1. Erik Henriksen
2. Flemming Mengel
3. Kurt Sandberg Nielsen
4. Svend Erik Larsen
5. Peder Spang Frandsen
6. June Hyldal
7. Rita Andersen
8. Kirsten Mikkelsen
9. Bente From
10. ?
11. Egon Schrøder
12. Erik Hansen
13. John Hyldal
14. Hans Peter Christensen
15. Pastor Skovsted

Desværre mangler navnet på nr. 10.
Hvis nogen ved hvad pigen hedder, modtages informationen med tak.
Konfirmation 1968
Billede og tekst er leveret af Elly Frandsen.
Tak til Elly.

Billedet er taget i 1968, fortæller Claus Pedersen i Skellerup, som også har leveret navnet til nr. 6.
Tak for det.

1.   Mogens Hedager
2.   Peter Bek Andersen
3.   Ole Frandsen
4.   Finn Bruselius
5.   Claus Pedersen
6.   Tage ”Fredshåb” Andersen
7.   Carsten Henriksen
8.   Hans Ove Hansen
9.   Annelise Rasmussen
10. Karen Andersen
11. Dorrit Pedersen
12. Pastor Skovsted
Konfirmation 16. april 1972

1. Morten Hansen
2. Bent Frandsen
3. John Kern
4. Kurt Andersen
5. Anita Hansen
6. Marianne Nielsen
7. Aase Nicolajsen
8. Gunly Svensson
9. Marianne Larsen
10. Pastor Skovsted

Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen, som også har leveret navnene.
Konfirmation 1985

Der er flere som har ringet navne ind
- et enkelt mangler endnu.

1.   Christina Ottosen
2.   Martin Birk Pedersen
3.   Carsten Bruselius
4.   Ole Madsen
5.   Stine Lorenzen
6.   Ane Marie Kildegaard
7.   Dennis Harris
8.   Margit ?
9.   Martin Talbro
10. Pastor Willer

Bemærk altertavlen!
Billedet har jeg lånt af Leif Birk, Gl. Byvej - og tak for det.

Billedet er taget den 21. april 1985
- oplyser Martin Talbro, som tilføjer, at det var pastor Willers sidste konfirmation, iden han rejste til Rømø.
Konfirmation 2012

Søndag den 16. april 2012 var der konfirmation i Ellinge Kirke.

Fra venstre:
Jonas Larsen, Patrick Viberg Bøgelund, Anika Kristiansen, Marlene Møller Pedersen, Tascha Matthiesen, Jacob Jonas Jørgensen og
Lone Wellner Jensen.
Konfirmation 2014

Søndag den 27. april 2014Kør musen ind over billedet for at se numrene.
1.    Laura Skydstrup Pedersen, Toften 12, Ellinge
2.    Patrik Østergaard, Balsgyden 9, Skellerup
3.    Sara Christiane Klithammer, Åvænget 11, Ellinge
4.    Rasmus Kirk Salomonsen, Hemmegårdsvej 53, Ferritslev
5.    Ida-Marie Trolle-Danielsen, Sprotoften 59, 2.tv. Nyborg
6.    Carl-Emil Bromose Andersen, Harevænget 7, Ferritslev
7.    Natasja Malmquist Damsgaard Jensen, Skovvej 9, Langeskov
8.    Sofie Kildegaard Schwartz, Ferritslevvej 101, Ellinge
9.    Caroline Biesbjerg Andersen, Tvevadgyden 25, Ellinge
10.  Mia Merete Arnoldsen, Toften 4, Ellinge
11.  Lærke Kirk Salomonsen, Hemmegårdsvej 53, Ferritslev
12.  Monica Viberg Bøgelund, Kirsebærhaven 26, Ullerslev
13.  Julie Højager Hansen, Langgyde 5, Ringe
14.  Lone Wellner Jensen


Prædikestolen


Ifølge bogen "Træk af Ellinge sogns historie", af Erling Windeballe, er Prædikestolen i Ellinge Kirke fra cirka 1580.
Den har fire fyldninger med relieffer fra Syndefaldet, Julenat, Korsfæstelsen og Opstandelsen.Døbefonten
I følge bogen "Træk af Ellinge sogns historie" af Erling Windeballe er Døbefonten lavet af den gotlandske stenhugger Sighrafr, og viser Jesu bardomshistorie.
Billederne er i rækkefølge rundt, mod uret.


Kirkerummet
 


Kapellet
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold