Vores nye sognepræst fra 1. december 2019

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold

Vores nye sognepræst fra 1. december 2019

Ellinge
Offentliggjort af Allan Andersen i Diverse · lørdag 19 okt 2019
Pernille Skov Vilhelmsen er ansat i stillingen som sognepræst i Skellerup-Ellinge Pastorat.


Pernille Skov Vilhelmsen

Da jeg besøgte Skellerup-Ellinge  Pastorat, faldt mange brikker på plads for mig, fordi jeg kunne se, at  der var et fælles syn på måden at være kirke sammen på.

Skellerup  og Ellinge Kirker har et rigt musikalsk liv med to kor – Skellerup-Ellinge Kirkekor og Skellinge-Koret, som tager aktiv del i gudstjenesten ved særlige lejligheder og til kirkelige arrangementer. Jeg har sunget i flere forskellige kor, og musik er en stor del af mit liv. Jeg kender derfor værdien af at stå og synge sammen med andre mennesker fx til en sangaften. Musik er en god måde at skabe fællesskab  på. Jeg føler mig privilegeret og taknemmelig over, at menighedsrådet har vist mig den tillid at vælge mig som deres præst.

Jeg  er født og vokset op i Odense, og det bliver et spændende nyt kapitel i  mit liv at flytte ind i Skellerup Præstegård og påbegynde det mangesidige arbejde som præst i mit første embede. Jeg ser frem til at tage favntag med at formidle det kristne budskab ind i den virkelighed,  der er fælles for os alle. Jeg går op i at skrive prædikener, hvor sproget bliver gennemarbejdet, og hvor budskabet bliver formidlet med levende og vedkommende billeder. Til en temaaften med eksistentielle emner kan det kristne budskab åbnes op i dybden.

I  min studietid har jeg været kirkesanger i Vollsmose Kirke, hvilket har  givet mig erfaring med kirkens rum til højmessen, gudstjenester og de kirkelige handlinger. Da jeg læste teologi på Københavns Universitet, underviste jeg et hold konfirmander. Det var en fornøjelse at se deres spirende nysgerrighed og voksende selvstændighed.

Særligt  er jeg optaget af sjælesorgsarbejdet, og jeg vil gerne være det menneske, der bliver, når samtalen bliver svær. I arbejdet som præst vil  jeg se frem til at møde mennesker i deres forskellige faser i livet.

Jeg glæder mig til at lære menigheden at kende.


www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold