Biodiversitet på Sporteren

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold

Biodiversitet på Sporteren

Ellinge
Offentliggjort af Nyborg Kommune i Diverse · onsdag 24 maj 2023
Kære borgere i Ellinge24. maj 2023

Som nogen vil have opdaget, er vi begyndt at slå jeres boldbane på en ny måde. Det kan forståeligt nok vække undren. Vi har allerede været i dialog med jeres landsbyråd om ændringen, men her kommer også lige en forklaring, som vi har bedt om at få formidlet videre på jeres hjemmeside/facebook.
Kultur og Fritid, som er den forvaltning, der har ansvar for alle klub- og idrætsfaciliteter, har for nyligt gennemgået alle deres sportsplæner, for at vurdere om driften svarer til den aktuelle brug af arealerne. Jeres boldbane er en af dem, der frem til nu har været driftet som sportsplæne, men hvor der ikke længere er foreningsaktivitet på. Udover jeres, er også baner i Nyborg, Ullerslev, Ørbæk, Aunslev og Hjulby under omlægning. Driften af disse arealer er nu overgået til Teknik og Miljø, som har ansvar for kommunens øvrige grønne områder og rekreative arealer. Omlægningen skal altså ikke ses som et spareforsøg, da midlerne blot flyttes rundt og plejen ændres.

Ændringen kommer på baggrund af et både politisk og fagligt ønske om en mere biodiversitets- og klimavenlig drift af vores kommunale arealer. En sportsplæne af pæn standard kræver meget pasning – både klipning, gødning og vanding. Ved at omlægge flere baner kan vi spare på udledningen af CO2, idet vi skal køre mindre med maskiner, og vi kan samtidig spare på vandet. Når vi holder op med at gøde, giver vi desuden andre planter end plænegræs mulighed for at spire, og vi risikerer ikke at forurene unødvendigt med næringsstoffer.

De fleste af de udpegede områder vil blive lagt ud til natur, men i Ellinge sørger vi naturligvis for, at I fortsat har et areal til boldbane – omtrent på størrelse med en 8-mands bane. Det vil blive slået som det, vi kalder ”brugsplæne”, i lighed med græsset på legepladsen, altså ca. hver 11. dag.

På det overskydende areal vil vi forsøge at skabe noget mere natur til gavn for både dyr og planter. Vi kommer til at forsøge med forskellige metoder – bl.a. at lade græsset stå og plante eller så området til. Vi har som sagt indledt en dialog med jeres landsbyråd om dette, da vi gerne vil give jer mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske. Kontakt gerne jeres landsbyråd, hvis I har idéer eller ønsker. I forbindelse med omlægningen følger der en lille pose penge med, som kan bruges til ex. frø, buske eller træer. Landsbyrådet har også mulighed for at søge forskellige kommunale puljer til fx flere træer og buske, hvis dette måtte ønskes.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på kaki@nyborg.dk eller telefon 6333 6831.

Med venlig hilsen
Karen Kirk Østergaard, biodiversitetsformidler
Nyborg Kommune
26. juni 2023
Kære borgere i Ellinge

Først og fremmest vil vi beklage, at I ikke har fået informationerne om Toftemarken før nu. Det er taget til efterretning.

Byggegrundene i Ellinge har ligget hen i mange år, uden at blive købt. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men ikke noget vi kan gøre så meget ved. Da vi i Nyborg Kommune længe har haft en vision om at skabe mere natur på de kommunale arealer, har vi derfor valgt at omlægge nogle af byggegrundene til ”forsøgsområder”, hvor vi afprøver forskellige metoder.
Det er meningen, at vi vil undersøge, hvordan såning af hjemmehørende arter udvikler sig på de forskellige områder. Med forsøgene får vi mulighed for nemmere at planlægge omlæggelsen af nogle af de kommunale arealer, som vi så småt skal i gang med. Omlæggelsen kommer i forlængelse af en nyligt vedtaget handleplan for mere biodiversitet på kommunale arealer.
Er du i området ved Toftemarken, må du meget gerne gå rundt og kikke, og se om du kan finde spændende planter eller dyr. Vi er, som alle andre, lige nu udfordrede af tørken, og kan derfor ikke så nye urter i. Vi kan dog være heldige, at mange af de tørketålende arter spreder sig og får bedre vilkår, mens vi venter. Samtidig fungerer de tørketålende arter også som føde og ly for de insekter, der bor i området – og som nu kan være lettere at se.
Vi arbejder på skiltning ved området, hvor du også kan læse mere om planerne for omlægningen, men giver dette anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen
Karen Kirk Østergaard, biodiversitetsformidler i Nyborg Kommune
kaki@nyborg.dk
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold