Skovmærket - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Skovmærket
"Skovmærket" er en lille hyggelig skov i den sydlige del af Ullerslev By, tæt ved Hindemae.
Den blev etableret i 1995.
Skoven er åben for alle, og et besøg værd.

Nyborg Kommune ejer "Skovmærket", der til dagligt ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige Generalforsamling.
Bestyrelsen forestår den daglige drift, vedligeholdelse og udvikling af "Skovmærket".

Bestyrelsens formand:
Ole Poulsen
Granvej 49
5540 Ullerslev
Tlf.: 2325 9894

Benyttelse af skoven
"Skovmærket"s formål er at være rekreativt område til glæde for almenheden. Derfor har alle ret til at færdes i skoven, også udenfor stierne. Det kan være for at lufte hunden, holde picnic med familien, for at studere de mange træer og blomster, eller bare for at få et pusterum.
Det er ikke tilladt at plukke blomster, fælde eller beskære eller på anden måde beskadige træer.
Dog er det tilladt at plukke frugter fra træer og buske.
Navnet
        
Navnet "Skovmærket" er fremkommet ved en konkurrence, som blev vundet af Toni og Rasmus fra første klasse på Skellerup Skole.    
      
        
Logo
        
"Skovmærket"s logo
er tegnet af Martine fra 2. klasse
på Langtved Skole.
Tegningen er en af de første skitser til, hvordan "Skovmærket" kunne se ud -
og ved et besøg kan man hurtigt se, at det blev lidt anderledes.
Fra den officielle indvielse den 29. oktober 1995.
       
Ole Poulsen taler, mens borgmester Tage Jensen lytter på.
27. december 1995.

Til højre kan man se banelinien - og så alle de små nyplantede træer.
27. december 1995.

Til venstre banelinien og bagest ses varmecentralen.
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Der er god plads til at parkere.
Tlf.:  +45 4054 2891
E-mail:  verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 4054 2891
verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold