Lokalhistorisk Forening - Ellinge

Ellinge
"Et smørhul på Fyn"
ELLINGE Vejr
Ellinge
Gå til indhold

Lokalhistorisk Forening

Foreninger
Lokalhistorisk Forening
Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne
Formål
At fremme interessen for lokalhistorie i Ullerslev Kommune.

Bemærk
Inden du begynder at smide gamle papirer, virksomhedsregnskaber, fotos, malerier eller andet som måske kunne have interesse i en lokalhistorisk sammenhæng, så kontakt Lokalhistorisk Arkiv.
Indhold af medlemsblade

Oversigt over indhold fra foreningens start i 1981

Nr. 1
Vedtægter.

Nr. 2-7
Aktiviteter og beretninger fra udvalgene.

Nr. 8    1988-1989
Baggrundsstof til Egnsspillet i anledning af 200-året for Stavnsbåndets opløsning.

Nr. 9    1989-1990
Skolen har fødselsdag og om Skolerne i Kommunen.
Branden i Ullerslev 1833.
Nyborg Avis' omtale af forskellige brande.
Fyns Tidende: Da Ellinge Kro brændte.

Nr. 10    1990-1991
Flødstrup Kirkes Overgang til Selveje.
Uroksen fra Ullerslev.
Ullerslev Forsamlingshus 1890-1990.
Nr. 11    1991-1992
Ellinge Sogns Hjælpeforening.
Ullerslev Bryggeri.
Skellerup.
Skellerup Kirke.
Mordet i Såderup 1875.

Nr. 12    1992-1993
Lokalhistorien og Museet.
Den gamle herredsinddeling - Vindinge Herred.
En delefoged - selvejer Peder Pedersen, Ullerslev.
Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.
Juulskovstøtten.

Nr. 13    1993-1994
Mindeord over Aage Johansen 1917-1993.
Ejendommen Kertemindevej 7, Ullerslev.
Ullerslev Station 1865-1979.
Tyrefigur i bronze fundet hos Niels Rasmussen i Ullerslev.

Nr. 14    1994-1995
Ellingebogen - Træk af Ellinge sogns historie.
Skellerup Brugsforening - 100 år den 19. januar 1995.
Bronzehalsring fra Biskoptårup.
Operation Guldhorn - Hvad skal registreres?
Om polske landarbejdere i Flødstrup Sogn.

Nr. 15    1995-1996
Kommentarer til "Træk af Ellinge sogns historie".
Skovfoged Kurt Mengel - 45 år i "de små skove".
Kæmner Bent Poulsen - Administrativt tilbageblik.
Dokumenter fra dødsbo efter Poul Børge Nielsen.
To bopladser fra bondestenalderen.
Borgmesterkæden.

Nr. 16    1996-1997
Om menighedsrådsarbejde.
Telefoncentralen i Ullerslev.
Langtved Skole fylder 100 år.
Stednavne.
Skellerup Skole i gamle dage.

Nr. 17    1997-1998
Når fortid og nutid mødes i Paris - De franske børn i 1947.
Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Arkiv - 25 år.
Ellinge Forsamlingshus fejrer 100 år.
Medaljemændene.
Nr. 18    1998-1999
Projekt Svenskekrigene.
Om slaget ved Nyborg 1659.
Friboligen i Flødstrup.
Såderup Fattiggård.

Nr. 19    1999-2000
Olav Rasmussen Maskinfabrik A/S.
Skellerup præstegårds brand den 22. august 1835.
Byhornene.
Svenskekrigene 1658-60 i Ullerslev kommune.
Husmandslandskabet i Flødstrup.

Nr. 20    2000-2001
Erindringsskrivning.
Tante Annas Børn - Jødiske unges ophold på Østfyn.
Fra gruppen vedr. bygningsregistrering.

Nr. 21    2001-2002
Befordring i Ullerslev i 1940'erne.
Østfyns Frugtsalgsforening.
Pårupgårds Mindelund.
Skomagerne i Flødstrup.
Før landskabets erindring slukkes.

NB: Der er desværre uoverensstemmelse mellem
numre og årstal i nr. 22-24.

Nr. 22    2002-2003
Bryllupsdage.
Nyborg Avis om kirker.
Causeri om døbefonte.
Fra Lyngby til Ellinge.
Mullerup 100 år.
Om arkæologi og datering.

Nr. 22    2003-2004
Livet på Møllen - Ullerslev Elværk.
Vindmøllelaug og møllen.
Købmandsliv af Børge Christiansen.

Nr. 23    2004-2005
Formandsskifte.
Mindeord om Erling Windeballe.
Om Anneksgaarden.
Barndom og Ungdom - Niels Rasmussen.
Fra H'C. Andersen-gruppen.

Nr. 24    2004-2005
Mindeord om Bendt Jensen.
H.C.Andersen projektet.
Branden i Ullerslev 1833.
Husene langs Hovedvejen.
Vejen gennem Ullerslev.
Erhvervssammensætning og befolkningstal 1787-1890.
Fattighus på landet.
Ellinge Kro.

Nr. 25    2006-2007
Foreningens Historie.
Rådhuset i dagligstuen.
Livet som landpost.
Min oldemor og hendes døtre.
Maren Poulsens 100 årsdag.

Nr. 26    2007-2008
Grusgravning i Pårup.
R.T.A. (Ringe Tjære- og Asfaltfabrik) - Pårup.
Niels Rasmussens livsberetning fra 1903-1952.
Min barndom på et statshusmandsbrug.

Nr. 27    2008-2009
Hans "Høj" Jørgensen - Et langt liv i Skellerup.
Ejnar Jensen - En modstandsmand fortæller.
Ellinge Smedie, af Verner Eg.
Fra hjulplov til sving plov.
Oversigt over indhold af blade fra 1981.

Nr. 28    2009-2010
Svend Aage Sørensen - Livet i de gamle købmandsgårde.
612 fortæller - Værnepligtig ved CBU på Ulriksholm Slot.
Om forlovelse og bryllup for 100 år siden.
Ellinge Minkfarm, af Verner Eg.

Nr. 29    2010-2011
L. Kristian Larsen - iværksætter og matador i Ullerslev 1916-49.
Skolely - et blomkålseventyr i Ellinge, af Verner Eg.
Et spændende liv - interview med Solveig Andersen, Skellerupgård.
Portræt af Hansine Hintesen - en kvinde i et mandefag.

Nr. 30    2011-2012
Poul Knudsen fra Søgård.
Ullerslev og 1. verdenskrig.
Eline fra Ellinge, af Verner Eg.
Frederik Sø - Maleren i mosen.
Storkeungen fra Skellerupgård.
Barndom og ungdom i Langtved.

Nr. 31    2012-2013
Rørbæk - en hovedgård med en sørgelig skæbne.
Dagligliv i Ullerslev under 2. verdenskrig.
Såderup planteskole.
Ellinge Trævarefabrik, af Verner Eg

Nr. 32    2013-2014
Stævnetræet i Ellinge og Bylauget, af Verner Eg.
Det startede i huggehus et af Aase Windeballe og Yvonne Løfberg.
Om bogen "En landsbydrengs erindringer" af Hans Lysebjerg.
Hønsebjerget - eller Ullerslev Ejerlaug, matrikel 125 af Jørgen Jacobsen, Jens Solvang og Eske Birk.

Nr. 33    2014-2015
Langtved Friskole.
Dansk Røde Kors.
Af En landsbydrengs erindringer.
Alkeshave, af Verner Eg.
Erindringer om Vangnæsgård.

Nr. 34    2015-2016
Kildegaard - i familiens eje i mere end 300 år, af Verner Eg.
Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv.
Et lærerliv - det afhænger af om man kan lide børn!
Arne Madsen - et liv som husmand.
Pastor Holger Trautner.
Violette - en fransk pige i Ullerslev i 1956.
Indhold af medlemsblade - oversigt over indhold fra foreningens start i 1981.

Nr. 35   2016-2017
Et liv som syge- og sundhedsplejeske. Inger Kildegaard fortæller.
Arbejde Adler.
Livet i Brugsen (Flødstrup). Uddrag af Birthe Jönssons bog.
Soldat 1939-40.
Toftegaard og dens beboere, af Verner Eg.

Nr. 36  2017-2018
Ullerslev Skole 1954-1965.
Et jævnt oh muntert virksomt liv på jord. Else Larsen fortæller om sit liv i Flødstrup.
Sang fra 50 års jubilæum i Flødstrup Brugs.
Der er så mange i Danmark, som alle herrer vil være. Om tre nordøstfynske voldsteder. Af Yvonne Løfberg.
Hjulmandssønnerne. Af Aase Windeballe og Yvonne Løfberg.

Ellinge Kro - hvor der senere var købmand.


Kildegaard ca. 1910


Pårupvej - set fra trekanten foran købmanden.Øverst er det fra venstre:
Slagterhuset (Kirkeballe 2E), Ellinge Kirke, og Annexgaard.
Nederst ses Gl. Byvej, med forsamlingshuset til venstre, og den gamle smedie til højre.
Bagest til vernstre er det det gamle hospital, senere blev det til Ellinge Smedie.
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold