Bylaug - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Bylaug
Oldermand Søren Fredslund Hansen
Bækstrup Mark 3, Ellinge
5540 Ullerslev       

Mobil: 2126 9661

      
Bylauget
Grundlagt
13. marts 1884.

Generalforsamling
Bliver afholdt på Kyndelmisse - eller Kjørmesdagen (se beskrivelse længere ned på siden), og kaldes derfor "Kjørmesgilde".
Kjørmesgilde afholdes den første lørdag i februar, og der er kun adgang for mænd.
Se i øvrigt opslag på tavlen ved grillen, og her på hjemmesiden.

Aktiviteter
Fra 1950 har Bylauget klippet lindetræet, som står på bystævnet. Det er blevet tradition, at træet bliver klippet den sidste tirsdag i juni, hvor man mødes ved træet medbringende en håndklipper.
Det er en mande-begivenhed, som afsluttes med at man går i forsamlingshuset og spiser sin medbragte mad, får en dram, og så går snakken.

Forskellige andre forbedringer i Ellinge, som for eksempel at opstille portaler ved indkørslerne til Ellinge.

Fredstenen
Bylauget rejste på Christian X's fødselsdag, den 26. september 1946 fredstenen, som står under lindetræet på bystævnet.


Træklipning tirsdag den 28 juni 2011 blev vist i TV2 Fyn.

Fotos fra Træklipning
Du finder dem ved at vælge ”Billedserier” i menuen.

På stenen står:

MINDE OM FREDEN

5. MAJ 1945

FREDENS DAGE ER ATTER
VUNDET FREM
GUD VELSIGNE ALLE
DANSKE HJEM

REJST AF ELLINGE SOGNS BYLAUG


Kyndelmisse

Kyndelmisse er et mærkeligt ord.
Kyndelmisse blev fejret til minde om jomfru Marias renselse. Ifølge jødisk skik skulle hun 40 dage efter fødslen fremstille Jesus-barnet for Gud i Templet i Jerusalem.
Kyndelmisse bliver stadig fejret som en lys fest i nogle danske kirker. Den ophørte dog som helligdag i 1770 efter ordre fra J. F. Struense (1737-72).

Varsler om vejret
Det var næsten ikke til at holde ud!
Hvornår blev det mon mildere vejr?
På Sjælland mente man derimod, at hvis man kyndelmisse-dag kan lægge en visk halm udenfor, uden at den blæser væk, er foråret lige om hjørnet!

Hvorfor fejres kyndelmisse?
Det var en af de mange kirkelige fester i den katolske tid.
Det kommer af de latinske ord missa can candelarum, der betyder kærtemesse eller lysenes messe.
Det var en gudstjeneste, hvor man indviede de vokslys, der skulle tændes i kirken i det kommende år.
Det kan du læse om i Lukas-evangeliet, kapitel 2,21-40.

Kyndelmisse er vinterens højdepunkt
Det er den rigtig kolde tid. Digteren Jeppe Aakjær (1866-1930) skriver i sangen »Sneflokke, kommer vrimlende« om Kjørmes Knud. Det var ikke en bestemt person! Kjørmes var den almindelige betegnelse for kyndelmisse. Kjørmes Knud var derfor det samme som kyndelmisseknude. Det betød en rigtig hård vinter.
Det er derfor ikke underligt, at det var en udbredt skik at finde varsler for forårets komme. I Jylland sagde man, at hvis det kyndelmisse-dag blæser så stærkt, at 18 kællinger ikke kan holde fast på den 19., bliver det tidligt forår!

Kilde: Kirkebladet for Skellerup og Ellinge Sogne, Nr.1993-1.

Tlf.:  +45 4054 2891
E-mail:  verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 4054 2891
verner@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Pårupvej 61, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold