Ellinge Læseforening - Ellinge

Ellinge
"Et smørhul på Fyn"
Ellinge
Gå til indhold

Ellinge Læseforening

Foreninger
Ellinge Læseforening

Formand
Anne Barber
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev

Tlf.: 50 51 86 90

Biblioteket
Pårupvej 60, Ellinge
5540 Ullerslev
(indkørsel via forsamlingshusets P-plads på Gl. Byvej)


Åbningstider
        
Mandag
Kun når der er Kreativ Café fra kl. 19.00 - til Kreativ Café lukker (ca. kl. 21)

Tirsdag
kl. 16.30 - 17.30

Formål
At opretholde bog-udlån i Ellinge Sogn.

Endvidere at åbne muligheder for at samle børn og unge til aktiviteter, og i det hele taget at styrke kulturelle interesser.

Arrangementer
- Gå-Banko.
- Fastelavn.

Ellinge Læseforening kontingent

Hvis I ønsker at være medlem af Ellinge Læseforening kan I betale kontingentet på følgende måde:

Om mandagen i kreativ cafe kl. 19 – ca. 21
Om tirsdagen i bibliotekets åbningstid fra 16:30 – 17:30
eller  I kan betale med MobilePay til tlf. nr. 50 51 86 90 - Hvis I vælger at  betale med MobilePay - HUSK at skrive jeres navn og evt. medlemsnr. Når I  betaler.  

Det koster 40,- kr. årligt (juni-maj) at være medlem pr. år. husstand

Ellinge  Læseforening står for den Kreative cafe om mandagen, indkøb af nye  bøger til udlån, fastelavn for børnene i februar og gå-banko i august.
Vi arbejder på i det hele taget at styrke den kreative og kulturelle interesse.

Formålsparagraf for Ellinge Læseforening
      
Formål
Opretholde bogudlån i Ellinge Sogn - endvidere at åbne muligheder for at samle børn og unge i Ellinge til eventyrtimer og andre aktiviteter, og i det hele taget styrke kulturelle interesser.

Vedtægter
Forudsætningen for at kunne låne bøger, er medlemsskab.

Det tilstræbes at have 2 ugentlige åbningstider, eftermiddag og aften, for at tilgodese børn, unge og ældre.


Bogudlånet passes ved frivillig arbejdskraft.


Lånetiden er 4 uger.  Bortkomne bøger erstattes af låneren.


Der afholdes generalforsamling en gang årligt, hvor der vælges 7 medlemmer for 2 år + 2 suppleanter, også for 2 år.

Formanden udpeges ved det efterfølgende konstituerende møde. Formanden er på valg hvert år.
Generalforsamlingen varsles senest 14 dage i forvejen ved opslag i Læseforeningens lokale.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder eventuelle midler Ellinge Sogn til kulturelle aktiviteter.


Foreningen kan kun ophøre efter en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen:
Fmd. Anna Barber
Allan Steen Andersen
Helle Lind Pedersen
Lisbeth Kern
Marianne Brems Illum
Sabrina Verner
Susanne Hansen

Suppleanter
Anni Lykke Nielsen
Mette Schmidt-Kallesøe
 
Bilagskontrollant
Søren Fredslund Hansen
Bilagskontrollant Suppleant
Tove Jensen
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 28 19 28 35

allan@ellinge.dk

www.ellinge.dk
Kirkeballe 11, Ellinge
5540 Ullerslev
Tilbage til indhold